Helt naturligt

Gödsel till din trädgård – baserat på den äkta varan

Varför är det viktigt att använda organisk gödsel?
Använd organisk gödsel om du vill öka jordens innehåll av humus och mikroorganismer etc.

Med organisk gödsel får du en bra, porös och humusrik jordmån med friska och starka växter som kan stå emot stress, torka och sjukdom.

Näringsämnena i organisk gödsel urlakas inte i jorden. Därför har organisk gödsel alltid långtidsverkande effekt.