OSMO® har miljön i åtanke genom hela produktionen

Det är solen som ger energi åt Osmos® CO2-neutrala produktionsapparat… och naturen som levererar växtkraften i Osmos® organiska skötselprodukter.

Osmos trädgårdsprodukter importeras av E. Marker A/S i Bov vid Padborg, och säljs via trädgårdscentra och plantskolor i Danmark och Sverige. Produktionen sker i en modern anläggning hos det belgiska företaget Fertira NV, som specialiserat sig på framställning av organiska och organisk-mineraliska gödselprodukter. Osmo® produceras på ett miljövänligt sätt, och en stor del av energin kommer från solen.

Vi har, som företag, arbetat målinriktat under de senaste årtiondena för att utveckla ett starkt, biologiskt koncept för skötsel av bl.a. golfbanor och privata trädgårdar. Som trädgårdsägare kan du vara säker på att Osmos produkter ger dig goda resultat i trädgården. Många av Osmos gödselprodukter används också i professionella sammanhang på golfbanor och fotbollsplaner samt av trädgårdsanläggare. 

Osmos® serie av miljövänliga trädgårdsprodukter:

  • Osmos® NPK-gödselprodukter (granulerade) finns för gräsmattor, större och mindre trädgårdar, rabatter, terrasser, växthus och takträdgårdar.
  • Flytande NPK-gödsel med tång
  • Osmos® Flytande NPK-gödsel har tillsatts en av naturens egna vitaminer, nämligen tång! Tång används som en naturlig biostimulans för optimal trivsel och hälsa.
  • Osmo® Växtstartare med Mykorrhiza hjälper växterna att ta upp näringsämnena och förbättrar mikrofloran.
  • Naturlig jordförbättring
  • Osmo® Kogödsel är ett 100 % naturligt jordförbättringsmedel för ekologisk odling.
  • Vacker dekorationsbark
  • Osmo® Pinjebark har en fin rödbrun färg och fås i storlek från fina till mellanstora spånor.
  • Plantjord rik på näring

Klimatförändringar, miljöhänsyn, restriktioner i samband med användning av vatten, gödsel och pesticider har kommit för att stanna. Därför är vi mycket angelägna om miljön. Vårt fokus ligger på hållbarhet; det handlar om att förebygga snarare än att bota. Trädgårdsägare och andra som använder Osmos® trädgårdsprodukter kan därför glädja sig åt en grönskande och miljövänlig oas, där familjen kan äta vad de vill av frukt och grönt – utan risk!

Med vänliga hälsningar

Carsten Marker, VD
E. Marker A/S

Osmo® är bra för miljön och bra för trädgårdsägarna!