Buxbomgödsel 7-2-5 + 2 % Mg

Buxbomgödsel
100 % organisk NPK-gödsel med magnesium och tång, klorfattig
– godkänd för ekologisk odling

OSMO® Buxbomgödsel är en 100 % naturlig NPK-gödsel för buxbom, häckar, träd och buskar. Gödseln lämpar sig särskilt väl för buxbom i krukor. När du väljer organisk gödsel till din buxbom motverkar du trista och gula blad. Du kan också använda gödseln till dina andra vintergröna växter. Organisk gödsel är skonsam och långtidsverkande.

Du kan välja att optimera näringssammansättningen genom att komplettera med vår snabbverkande flytande Buxbomgödsel. Vid nyplantering och omplantering ger du din buxbom optimala villkor genom att använda OSMO® Myco Plante Aktivator med gynnsamma mykorrhizasvampar.

För att din buxbom ska hålla sig frisk och stark kan du komplettera med GroGreen Feed & Shine Buxbom; ett extra näringstillskott som håller växten i toppform. 

KRAV i Sverige: KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: råfosfat*, fjädermjöl*, tång, mjöl av kakaoskal*, blodmjöl* och vinass* *Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering