Höstgödsel 5-1-10 + 2 % Mg + 2 % Fe

Höstgödsel från OSMO® – 100 % organisk NPK-gödsel med magnesium, järn och tång samt mikroorganismer
– Gör att gräsmattan är i toppform från höst till vår

OSMO® Höstgödsel används på gräsmattor och överallt i prydnadsträdgården. Produkten är en långsamverkande gödsel som tillför gräsmattor och växter de näringsämnen som krävs för att de ska hålla sig i toppform och vara vid god vigör under vintern och fram till våren. Har upp till 3-4 månaders effekt. Den organiska sammansättningen säkerställer att urlakningen av näringsämnen är minimal.  

OSMO® Höstgödsel motverkar mossa. Tack vare det höga innehållet av järn, magnesium och svavel får man en vacker grön gräsmatta hela vintern. Medlet motverkar också gula och tråkiga blad på alla vintergröna växter. Det höga innehållet av kalium (10 % K) och det begränsade innehållet av kväve (5 % N) säkerställer att såväl gräs som plantor i övrigt möter vintern i toppform och klarar den väl. Kalium (K) bygger upp växternas innehåll av sockerämnen före vintern, vilket gör att de kan stå emot negativ påverkan av frost, snötäcke och hårda vindar. Kalium stärker och härdar alla växter före vintern. Kalium bidrar också till bättre blomning och fruktbildning. OSMO® Höstgödsel åtgärdar ev. kaliumbrist i jorden.  

Kvävet (N) är utvunnet ur fjädermjöl, som är extra långsamverkande. Det går 3-4 månader innan jordens mikroorganismer har omvandlat kvävet fullt ut till en form som kan tas upp av växterna. En gräsmatta som tillsatts OSMO® Höstgödsel blir snabbare vacker, grön och klar för den kommande våren. Produkten är framställd av fjädermjöl, vinass, torkad tång samt mjöl av kakaoskal, och har tillsatts gynnsamma naturliga mikroorganismer. Tången är jordförbättrande och tillför spårämnen och mineraler. Gödseln främjar ett sunt mikroliv och en bra ekobalans i jorden, med en jordstruktur som ger plats åt växternas rötter.

Praktiska tips:
Används under hösten till gräsmattor och befintliga växter, buskar och träd m.m. Kan användas till gräsmattor från april till september när man vill att gräset bara ska växa minimalt. Används mars-november till alla vintergröna växter för att motverka gula och trista blad.  

En stark och frisk gräsmatta uppnås bäst genom god skötsel och regelbunden gödsling med organisk gödsel. Vi rekommenderar att man använder OSMO® Vertigazon® Gräsmattegödsel 1-2 gånger under våren. Då kan man också vara helt säker på att få en gräsmatta som har motståndskraft nog att klara resten av säsongen. Därefter används OSMO® Universal Gräsmattegödsel 2-3 gånger med 6-8 veckors intervall. Under hösten används OSMO® Bio Höstgödsel, som tillför gräsmattan de näringsämnen som krävs för att den ska hålla sig i toppform fram till nästa vår. Till en god skötsel hör också eftersådd med nya gräsfrön, så att ett gott bestånd av gräs kan upprätthållas i gräsmattan.

KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling. Råvaror: råfosfat*, fjädermjöl*, tång, mjöl av kakaoskal*, blodmjöl* och vinass* *Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering
Svenska