Trädgårdsgödsel 6-2-6 + 2 % Mg

Trädgårdsgödsel
100 % organisk trädgårdsgödsel (NPK) med magnesium och tång – godkänt för ekologisk odling

OSMO® Universal Trädgårdsgödsel är sammansatt av utvalda, nyttiga och naturliga grundämnen. Helt utan kemiska tillsatsämnen. Produkten är berikad med tångextrakt och magnesium.

Det självklara valet för den som vill ha en långsamväxande gräsmatta och en ekologisk trädgård.

Det perfekta valet för den trädgårdsägare som vill ha en hållbar och miljövänlig gödselprodukt. Tång har traditionellt använts som naturlig gödsel för blommor, växter och köksträdgårdar i kustnära områden. Tång tillför jorden viktiga spårämnen och mineraler som garanterar en sund växtlighet och bra jord.

Organiskt material och organiskt kväve omsätts och bryts ned av mikroorganismer. Därmed stimuleras mikrofloran, vilket gynnar en bra biologisk aktivitet i jorden eller växtsubstratet. Växtskiktets ekosystem utvecklas bättre. Näringsämnena frigörs inte på en gång, utan långsamt, i takt med nedbrytningen eller omsättningen, vilken påverkas av temperatur, fuktighet och biologisk aktivitetsnivå i marken.

OSMOs® organiska gödselmedel är långtidsverkande. Näringsämnena är tillgängliga och kan tas upp under längre tid. Urlakningen från vår organiska gödsel är minimal, vilket är ett stort plus för miljön. 

OSMOs® Trädgårdsgödsel förbättrar jordens mikrobiologi samt förökar jordens humusinnehåll. En riktigt bra organisk allroundgödsel för köksträdgården, blommor, perenner, fruktträd, gräsmattor m.m. För friland och växthus. 

Produkten ger fräscha och vitala växter. Innehåller inte salt och sveder inte dina växter eller späda grönsaker.

KRAV i Sverige: KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: fjädermjöl*, tång, blodmjöl* och vinass* *Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering
gdpr-image
Den här webbsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda denna webbplats godkänner du vår politik för data från hemsida.
Läs mer