Kogödsel

Kogödsel
Ett 100 % organiskt jordförbättringsmedel

OSMO® Kogödsel är ett 100 % naturligt jordförbättringsmedel – det perfekta alternativet till färsk stallgödsel. OSMO® Kogödsel ökar jordens humusinnehåll, berikar jorden med organiskt material och förbättrar strukturen. Kogödseln dammar inte och den löser snabbt upp sig i jorden. Bästa resultatet får man om den torkade kogödseln tillförs jorden före sådd och plantering. Kan användas för allroundändamål i trädgården, till exempel vid anläggning av nya gräsmattor eller prydnads- och köksträdgårdar.

I produkten finns en minimal mängd gödsel; kogödseln innehåller ca 2 % kväve (N), 1,3 % fosfor (P) och 3,3 % kalium (K). Därför är det en bra idé att kombinera OSMO® Kogödsel med exempelvis OSMO® Universal Trädgårdsgödsel, så att man både förbättrar jorden och tillför organiskt NPK, som säkerställer en sund växtlighet.

Praktiska tips:
Vid plantering av rosor: Använd t.ex. OSMO® Kogödsel som jordförbättringsmedel tillsammans med OSMO® Rosengödsel i planteringshålet. Detta förhöjer humusinnehållet i jorden – vilket är precis vad rosor behöver. På så sätt får man ett vackert resultat med fina, blommande rosor. Du kan också skapa bättre förutsättningar för rotsystemet genom att tillsätta OSMO® Myco Plante Aktivator med gynnsamma mykorrhizasvampar.

Använd organisk gödsel när du vill öka jordens innehåll av humus, mikroorganismer o.s.v. Med organisk gödsel får du en bra, porös och humusrik jord med friska och starka växter som kan stå emot stress, torka och sjukdom. Näringsämnena i organisk gödsel lakas inte ur i jorden. Därför har den organiska gödseln en långtidsverkande effekt. 

KRAV i Sverige: KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: vinass*, melass* och tång *Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering