Myco Plante Aktivator 3-1-3 + 2 % Mg + 1 % Fe

Myco Plante Aktivator
100 % organisk gödsel med humusämnen, tång, mykorrhiza och bakterier – godkänt för ekologisk odling

Myco Plante Aktivator bidrar till att den naturliga biologin i jorden är optimal, eftersom den ökar antalet gynnsamma svampar och bakterier i jorden. När det finns massvis med liv i jorden, motverkar det många angrepp av sjukdomar och skadedjur, eftersom växterna då är i optimalt skick. Produkten är en fullständigt unik blandning av organiska näringsämnen, tång, organiska humuspartiklar och en rejäl omgång med mykorrhizasvamp samt mikroorganismerna Bacillus sp. och Azospirillium sp. 

OSMO® Myco Plante Aktivator är miljövänligt och hållbart. Alla ingredienser är godkända för ekologisk produktion.    

Myco Plante AKTIVATOR blandas med trädgårdsjord eller krukjord. Följ doseringen och blanda ut produkten ordentligt i trädgårds- eller krukjorden. Fyll nu planteringshålet eller krukan med jordblandningen. Vattna rejält efter planteringen. Använd också Myco Bio Plante AKTIVATOR tillsammans med kompost eller andra jordförbättrande produkter.

Du kan använda Myco Plante Aktivator till följande växtgrupper:

  • Krukväxter
  • Sommarblommor
  • Perenner
  • Kryddörter
  • Grönsaker i växthus eller rabatt
  • Buskar – även frukt- och bärbuskar
  • Rosor
  • Klängväxter
  • Träd och fruktträd
  • Nyplanterade häckar

Myco Plante Aktivator ska inte användas till surjordsväxter, eftersom de kräver helt speciella mykorrhizatyper.

Myco Plante Aktivator 3-1-3 är en 100 % organisk NPK-gödselprodukt med magnesium, järn, svavel, humuspartiklar, tång, nyttosvamp som arbuskulär (endo-) mykorrhiza och ektomykorrhiza samt mikroorganismerna Bacillus sp. och Azospirillium sp., som är gynnsamma och naturliga mikroorganismer. Produkten har bland annat utvunnits ur tångmjöl, fjädermjöl, mjöl av kakaoskal, bergsfosfat och vinass. Produkten innehåller inte hönsgödsel.

KRAV i Sverige: KRAV:s gränsvärden för tungmetallinnehåll överskrids inte om man anpassar givan efter rekommendationer och efter grödans behov. Tillåten i ekologisk odling.
Råvaror: vinass*, fjädermjöl*, mjöl av kakaoskal*, bergsfosfat* och tång *Biprodukt från konventionell livsmedelsproduktion KRAV-certifiering via Kiwa Certifiering
gdpr-image
Den här webbsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda denna webbplats godkänner du vår politik för data från hemsida.
Läs mer