PRO Autumn & Anti Moss - 6-1-17 + 2 % Mg + 2 % Ca

Organiskt vår- och höstgödningsmedel med mosshämmande effekt

OSMO® PRO Autumn & Anti Moss är ett sammansatt organiskt mineraliskt NPK-gödselmedel med mikroorganismer, kalcium och magnesium. Produkten används som både mossborttagare och vår- och höstgödsel. Den speciella sammansättningen och det höga kaliuminnehållet innebär att det endast är mossans rötter som sveds. Efter ca 2 veckor gulnar mossan och försvinner. Optimal effekt från 12 grader. Långtidsverkande gödselmedel som förser jorden med de näringsämnen som krävs för en optimal tillväxt och färg.

Användning: Används vår och höst samt efter behov. Ska inte eftervattnas.

Dosering: 15kg/100 m2 som mossborttagare – 5 kg/100 m2 som gräsgödsel. En säck räcker upp till 400 m2

Fördelar med OSMO ® Pro-serien: OSMO Pro-serien är ett naturligt och hållbart koncept för skötsel av golfbanor, arenor och parker. Med serien kan man utforma ett biologiskt gödselprogram för professionell användning, där hänsynen till en sund tillväxt och miljö får väga tyngst.

Tång innehåller naturliga hormoner som stimulerar bildandet av starka rötter.

Aminosyror är byggstenarna som förbättrar växternas immunförsvar och tillväxt, samtidigt som de stimulerar jordens mikroliv. 

Bakterier underlättar frisättningen av näringsämnen i jorden och motverkar och konkurrerar med de skadliga mikroorganismer som finns i jorden.

Svenska