PRO Sport & Park 10-2-12 + 1 % Mg + 3 % Ca

Organisk universalgödsel för gräs

OSMO® PRO Sport & Park är ett sammansatt organiskt mineraliskt NPK-gödselmedel med mikroorganismer, magnesium och tång. En organisk allroundgödsel för alla typer av gräs på golfbanor och arenor samt i parker. Används vid anläggning av gräsmattor samt vid vanlig skötsel av gräsmattor. Extra innehåll av magnesium ger en djupgrön färg åt gräset.

Användning: Används 2-4 gånger om året med 6-8 veckors mellanrum. Ska inte eftervattnas. Produkten innehåller 4 % urea + 4 % organiskt kväve + 2 % ammonium. Medlet ger effekt här och nu, men är samtidigt långtidsverkande. Innehåller 45 % organiskt material.

Dosering: 2,5 – 3,5 kg/100 m2. En säck räcker upp till 800 m2

Fördelar med OSMO® Pro-serien: OSMO Pro-serien är ett naturligt och hållbart koncept för skötsel av golfbanor, arenor och parker. Med serien kan man utforma ett biologiskt gödselprogram för professionell användning, där hänsynen till en sund tillväxt och miljö är viktigast.

Tång innehåller bl.a. naturliga hormoner som stimulerar bildandet av starka rötter.

Aminosyror är byggstenarna som förbättrar växternas immunförsvar och tillväxt, samtidigt som de stimulerar jordens mikroliv. 

Bakterier underlättar frisättningen av näringsämnen i jorden och motverkar och konkurrerar med de skadliga mikroorganismer som finns i jorden.

Svenska