PRO Universal 6-2-6 + 2 % Mg + 4 % S + 2 % Ca

100 % organisk universalgödsel till gräs, rabatter och träd

OSMO® PRO Universal är en 100 % organisk NPK-gödsel med mikroorganismer, magnesium och tång. Universalgödseln ger friska och starka växter med motståndskraft mot slitage, sjukdom och torka.

Användning: Tillförs 2-3 gånger om året. Ska inte eftervattnas. Passar utmärkt som basgödsel vid anläggning av gräsytor och vid plantering.

Dosering: 3-5 kg/100 m2. En säck räcker upp till 660 m2

Fördelar med OSMO ® Pro-serien: OSMO Pro-serien är ett naturligt och hållbart koncept för skötsel av golfbanor, arenor och parker. Med serien kan man utforma ett biologiskt gödselprogram för professionell användning, där hänsynen till en sund tillväxt och miljö får väga tyngst.

Tång innehåller bl.a. naturliga hormoner som stimulerar bildandet av starka rötter.

Aminosyror är byggstenarna som förbättrar växternas immunförsvar och tillväxt samtidigt som de stimulerar jordens mikroliv.

Bakterierna underlättar frisättningen av näringsämnen i jorden och motverkar och konkurrerar med de skadliga mikroorganismer som finns i jorden.

Svenska