Alla trädgårdar är inte likadana. Det är däremot villkoren för att plantor ska växa.

Organiska produkter för trädgårdsskötsel ger dina växter, såväl blommande som icke blommande, mycket bättre förutsättningar för naturlig och hållbar tillväxt. När du använder organiska gödselprodukter stärker du växternas och jordens biologi, samtidigt som du utnyttjar naturens egna resurser i stället för kemiska produkter. Vi har under många år sökt i naturen för att hitta den perfekta sammansättningen av näring, gynnsamma bakterier och svampar som stärker dina växter på det mest hållbara sättet.