OSMO Pro består av en serie gödselprodukter som innehåller bl.a. mikroorganismer, magnesium och tång. Lämplig för konstruktion och skötsel av gräsbanor på golfbanor, arenor och parker.