OSMO Pro består av en serie gödselprodukter som innehåller bl.a. mikroorganismer, magnesium och tång. Lämplig för konstruktion och skötsel av gräsbanor på golfbanor, arenor och parker.

  • 100 % organisk universalgödsel till gräs, rabatter och träd OSMO® PRO Universal är en 100 % organisk NPK-gödsel med mikroorganismer, magnesium och tång. Universalgödseln ger friska och starka växter med motståndskraft mot slitage, sjukdom och torka. Användning: Tillförs 2-3 gånger om året. Ska inte eftervattnas. Passar utmärkt som basgödsel vid anläggning av gräsytor och vid plantering. Dosering: 3-5 kg/100 m2. En säck räcker upp till 660 m2 Fördelar med OSMO […]
  • Organisk universalgödsel för gräs OSMO® PRO Sport & Park är ett sammansatt organiskt mineraliskt NPK-gödselmedel med mikroorganismer, magnesium och tång. En organisk allroundgödsel för alla typer av gräs på golfbanor och arenor samt i parker. Används vid anläggning av gräsmattor samt vid vanlig skötsel av gräsmattor. Extra innehåll av magnesium ger en djupgrön färg åt gräset. Användning: Används 2-4 gånger om året med 6-8 veckors mellanrum. Ska inte eftervattnas. Produkten […]
  • Organiskt vår- och höstgödningsmedel med mosshämmande effekt OSMO® PRO Autumn & Anti Moss är ett sammansatt organiskt mineraliskt NPK-gödselmedel med mikroorganismer, kalcium och magnesium. Produkten används som både mossborttagare och vår- och höstgödsel. Den speciella sammansättningen och det höga kaliuminnehållet innebär att det endast är mossans rötter som sveds. Efter ca 2 veckor gulnar mossan och försvinner. Optimal effekt från 12 grader. Långtidsverkande gödselmedel som förser jorden med de näringsämnen […]
Svenska